Helsinki
vanad trammid + trollid *
старые трамваи + троллейбусы


Helsingi trammid 1900-2006 * трамваи Хельсинки 1900-2006:

http://www.nettilinja.fi/~ahellman/ratikat/helsinki/hki1.htm

Helsingi trollid 1949-1975 * троллейбусы Хельсинки 1949-1975:

 http://www.nettilinja.fi/~ahellman/trolley/hkijohd.htm
 

Suomen Raitiotieseura ry * Finnish Tramway Society

http://www.nettilinja.fi/~ahellman/Viimased 2-teljelised trammid sõitsid Helsingis aastal 1976. Mootorvagun pildid tundub olevat seeriast 187-202, mis ehitati aastail 1946-47. Aastail 1950-51 järgnesid veel vagunid 203-226.

Последние двухосные трамваи ездили в Хельсинки в 1976 году. Моторный вагон на фото - видимо из серии 187-202 с годов 1946-47. В годах 1950-51 еще были построены двухосники 203-226.

Foto: Hans Oerlemans; 15.06.1970


4-teljelised vagunid 181-186 ehitati Rootsis ASEA tehases 1941. aastal ja sõitsid liinil kuni 1977.a.

4-осные вагоны 181-186 были построены в Швеции на заводе АСЭА в 1941 г. и работали до 1977 г.

Foto: Hans Oerlemans; 16.06.1970


Esimene uut tüüpi vagun 301 valmis Oy Karia tehases Soomes 1954.a.; 1955.a. jooksul lasti liinile 30 sellist vagunit (301-330). 45 üsna sarnast vagunit (331-375) ehitati 1955-56 Tampere tehastes Valmet ja Tampella. Foto: Kauppatori, liini nr.1 lõpp-peatus tänaseni.

Првый вагон нового типа №301 был построен в Финляндии на заводе Oy Karia в 1954 г. В 1955 году были выпущены на линию 30 таких вагонов (№№301-330). 45 похожих вагонов были построены 1955-56 в г. Тампере на заводах Valmet и Tampella. Фото: Kauppatori, конечная маршрута №1 и сегодня.

Foto: Hans Oerlemans; 15.07.1981


Vagun 310 sõidab 5. liinil Katajanokkast kesklinna suunas.

Вагон 310 едет на 5-м маршруте от Katajanokka в сторону центра.

Foto: Hans Oerlemans; 15.07.1981


Vagun 311 jõuab Aleksanterinkatult Mannerheimintiele. Seeria 301-330 trammid kanti maha aastail 1980-85; vagunid 313 ja 320 on alles tänaseni.

Вагон 311 поворачивает с Aleksanterinkatu на Mannerheimintie. Трамваи серии 301-330 были списаны 1980-85; вагоны 313 и 320 сохранились до сегодняшнего дня.

 

Foto: Hans Oerlemans; 15.06.1970


Vagun 339 järelvaguniga seeriast 501-530 Hakaniemil.

Вагон 339 с прицепом из серии 501-530 на Hakaniemi.

 

Foto: Hans Oerlemans; 14.07.1981


Vagun 348 Mannerheimintiel. Seeria 331-375 trammid sõitsid liinil kuni 1987. aastani; tänaseni on alles 331, 332, 337, 339 ja 362.

Вагон 348 на Mannerheimintie. Трамваи серии 331-375 работали на линии до 1987 года; вагоны 331, 332, 337, 339 и 362 сохранились до сегодняшнего дня.

Foto: Hans Oerlemans; 15.06.1970


Järelvagunid 501-530 trammidele

331-375 ehitati 1958.a. mitmes Soome tehases. Nende kasutamine lõppes juunist 1983; säilinud on vagunid 505 ja 521.

Прицепы 501-530 к моторным 331-375 были построены в 1958 году разными заводами в Финляндии. Они ездили до июня 1983 г.; сохранены вагоны 505 и 521.

 

Foto: Hans Oerlemans; 14.07.1981


1959. aastal valmisid vagunid 1-15 (Oy Karia) ja 16-30 (Valmet Oy & Oy Tampella). Erinevused kahe seeria vahel on väikesed; siiski peetakse paremaks seeriat 1-15. Foto: vagun 1 järelvaguniga seeriast 501-530 Mannerheimintiel.

В 1959 году были построены вагоны 1-15 (Oy Karia) и 16-30 (Valmet Oy & Oy Tampella). Различия между ними небольшие; все же серию 1-15 считают лучшим. Фото: вагон №1 с прицепом из серии 501-530 на Mannerheimintie.

Foto: Hans Oerlemans; 15.07.1981


Vagunid 13 ja 182 Hakaniemil.

Вагоны 13 и 182 на Hakaniemi.

Foto: Hans Oerlemans; 16.06.1970


Vagun 22 järelvaguniga seeriast 501-530 Mannerheimintiel. Seeria 16-30 vagunid sõitsid viimati liinil 2003. aastal; vagunid 25 ja 30 on Helsingis alles ja ootavad oma saatust.

Вагон №22 с прицепом из серии 501-530 на Mannerheimintie. Вагоны серии 16-30 в последний раз встретились на линии в 2003 году; вагоны 25 и 30 сохранились и ждут своей судьбы.

 

Foto: Hans Oerlemans; 15.06.1970


Mõned vagunid seeriast 1-15 on kasutusel liinidel nr.1 või 1A veel tänagi, seda "tänu" probleemidele uute Bombardier-variotrammidega. Foto: vagun 14 Käpyläs Pohjolankatul.

Некоторые вагоны серии 1-15 продолжают работать на линиях 1 или 1А и сегодня, это "спасибо" проблемам с новыми вариотрамами фирмы Бомбардье. Фото: вагон 14 в Käpylä на Pohjolankatu.

Foto: AO; 10.02.2005


47-aastane vagun 8 liinil 1A Hakaniemil.

47-летний вагон №8 на маршруте 1А на Hakaniemi.

 

Foto: AO; 16.03.2006


Seeriast 1-15 on maha kantud vagunid 1, 2 ja 4-7. Enamik seisab ootel Koskela depoos, nagu ka vagun 10 pildil paremal. Vasakul muuseumtramm 339+521.

Из серии 1-15 пока списаны только вагоны №№ 1, 2 и 4-7. Большинство стоит в дпо Коскела, в том числе и вагон №10 (на фото справа). Слева - музейный состав 339+521.

Foto: AO; 09.05.2005


Vagun 9 toodi aprillis 2005 remonti Tallinna trammidepoosse. Enne teda tegi siin remondi läbi samasugune vagun 12, mis talvel ja kevadel 2006 leidis taas rakendust liinil 1A, kõrvuti vaguniga nr.8.

Вагон №9 в апреле 2005 г. был привезен на капремонт в трамвайное депо Таллинна. Перед ним такой же ремонт уже прошел вагон №12, который зимой и весной 2006 г. снова работал на линии 1А, вместе с вагоном №8.

Foto: AO; 10.05.2005


Troll 613 oli viimane 1951.a. seeriast 609-616; kanti maha 1975.a., juba pärast trolliliikluse lõppemist 14.06.1974.

Троллейбус 613 - последний из серии 1951 года (№№609-616), списан в 1975 г., уже после закрытия троллейбусного движения 14.06.1974.

 

Foto: Jorma Rauhala; 1973


Trollid 625 ja 622 Tukholmankatul. Troll 625 on alles tänaseni (Ruskeasuo depoos), samuti kui 605 (trammimuuseumis Töölös).

Троллейбусы 625 и 622 на Tukholmankatu. Троллейбус 625 сохранился и сегодня (в депо Ruskeasuo), а также машина 605 (в трамвайном музее Töölö).

 

Foto: Mikko Alameri; 06.05.1974 (Suomen Raitiotieseura r.y. postkaart)


1973.a. maikuus võeti 6 kuuks prooviks Engelsi Uritski-nim. tehasest 3

ZIU-682B trolli. Pärast katseaega läksid trollid tagasi NSV Liitu; nende edasine käekäik on teadmata.

В мае 1973 на 6 месяцев были взяты на пробу 3 троллейбуса ЗИУ-682Б. После завершения испытании троллейбусы вернулись в СССР; их дальнейшая судьба неизвестна.

 

Foto: Jorma Rauhala; 1973


Troll 603 liinil nr.14, mis oligi ainus Helsingi trolliliin. ZIU-trollid kandsid numbreid 601-603; tehasenumbrid vastavalt 941, 950 ja 956.

Троллейбус 603 на маршруте №14, который и был единственным троллейбусным маршрутом в Хельсинки. Номера ЗИУ в Хельсинки были 601-603; заводские соответственно 941, 950 и 956.

Foto: Taimo Tuomi; 02.07.1973


[TALLINN tramm+troll+buss]

[Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР]


Copyright © 2004-2005. Tallinna Ühistransport - fotoalbum.