Liepaja
vanad trammid * старые трамваиLiepaja trammi sünnipäev on 14. september 1899. Vagunid 1-9 ehitati Herbrandt i vagunitehases Kölnis. Fotol trammi lõppjaam  ("Vaksal") sõjasadamasse (Kara osta) viival liinil. Siiani sõitis tramm liikluse avamisest peale. See tupik eksisteeris kuni 1951. aastani.

День рождения Лиепайского трамвая - 14 сентября 1899. Первые вагоны №№ 1-9 были построены на заводе Herbrandt (Köln, Германия).На фото: «Трамвайный вокзал» в конце пригородной линии к Военному порту. Трамвай начал сюда курсировать с самых первых дней своей работы. Тупики просуществовали до 1951 года.

Foto: M.Nartsissovi kogu


Vagun 8 sõidab Merepargis Põllu tänaval (Peldu iela) kesklinna suunas, kaugemal on näha Pärna tänava (Liepu iela) hooned.

Вагон 8 в Приморском парке. Движется по улице Пелду в направлении центра, вдали видны здания на улицы Лиепу.

Foto: M.Nartsissovi kogu


Vagun 12 seeriast 10-16 (1903.a.; Herbrandti tehas) Põllu tänaval suplusmaja juures. Siit mereni oli tollal 200 meetrit.

Вагон 12 из серии №№ 10-16 (1903 год, з-д Herbrandt) на улице Пелду у Купального заведения. В те годы от этого места в Приморском парке до уреза воды на берегу моря было меньше 200 метров.

Foto: M.Nartsissovi kogu


Vagun 13 Kuursaali prospekti lõpus kuursaali juures. Vagun sõidab Merepargi suunas. Veel kaks sellist vagunit (17 ja 18) saabusid 1907.a.

Вагон 13 из серии №№ 10-16 (1903 год, з-д Herbrandt) в конце проспекта Курмаяс у здания Курзала (Kūrmāja). Вагон следует в Приморский парк. Еще 2 таких вагона №№ 17 и 18 поступили в 1907 году.

Foto: M.Nartsissovi kogu


Vagun seeriast 1-9 Suurel tänaval (Liela iela).

Вагон из серии 1-9 на улице Лиела.

 

Foto: M.Nartsissovi kogu


Vagun 6 lahtise järelvaguniga nr.2. Kuni 1917.a. oli Liepajas 14 järelvagunit numbritega 1-14 neist 6 lahtist ja 8 kinnist.

Вагон №2 с открытым прицепом №6. Прицепов до 1917 года было 14 (№№ 1-14), из них 6 открытых и 8 закрытых.

 

Foto: Riia trammimuuseum


Vagun 14 Suurel tänaval raekoja kõrval. Praegu asub samal kohal hotell "Liva". Kaherajaline tee rajati siia 1904.a.

Вагон 14 на улице Лиела рядом с городской ратушей. Сейчас на этом месте гостиница "Лива". Двухпутный участок был построен в 1904 году.

Foto: NSVL Kino-ja Fotodokumentide Riiklik Keskarhiiv; 09.1940


Vagun 19 - viimane ja kõige suurem vagun, mis saabus enne 1917.a. Sealtpeale kuni 1950-ndateni uusi vaguneid enam ei tulnud.

Вагон 19 - последний и самый большой вагон, поступивший до 1917 года. Дальше до 1950-x новых вагонов не поступило.

 

Foto: AO kogu; u.1930


1899. aasta vagun 6 liinil "Peldu iela - Kūrmāja - Kara osta".

Вагон №6 (1899 г.) на маршруте "Peldu iela - Kūrmāja - Kara osta" ("Улица Пелду – Курзал – Военный порт").

 

Foto: Liepaja trammipark; u.1940


Aastail 1949-54 ehitati trammidepoos uued kered 12 vagunile, sealhulgas komsomolivagun nr. 107 (endine 7).

В годах 1949-54 в трамвайном парке получили новые кузова 12 вагонов, в том числе "комсомольский" вагон 107, бывший №7.

Foto: Liepaja trammipark; u.1955


Veel üks uue isetehtud kerega vagun, seismas Punaarmee tänava (Sarkanarmijas i.) alguses Rainise tänava raudteeülesõidu taga. Siit algas liin nr.4.

Еще один старый вагон c новым кузовом собственного изготовления. Он стоит в начале улицы Сарканармияс, за железнодорожным переездом улицы Райня. Сейчас он пройдет по кольцу и отправится по 4-й линии в направлении Воздушного моста.

 

Foto: Liepaja trammipark; u.1955


Vagun 113 - endine 13, 1903.a., liinil nr.3, mis sõitis raudteejaama tagant Kuradikülla (Velnciems). See liin töötas vähem kui aasta (21.04.1951 - talv 1952), sulgemise põhjuseks oli mittetasuvus. Trammitrusti bilanssi seda liini ei võetudki.

Вагон 113 - бывший 13 с 1903 года - на 3-м маршруте на улице Квиешу. Линия в Чёртову деревню (Velnciems) просуществовала с 21 апреля 1951 года до зимы 1952 года и была закрыта как нерентабельная. Любопытно, что она не была принята на баланс трамвайного управления как недостроенная.

Foto: Liepaja trammipark; u.1950


Vagun 119 - endine 19 - veel enne moderniseerimist.

Вагон 119 - бывший 19 - еще до модернизации.

 

Foto: Läti Filmiarhiiv; 1947


Mõned vagunid - sealhulgas pildilolev nr.122 - ehitati Liepaja trammipargis aastail 1949-56 Kaliningradist toodud alusraamidele. Kaks vagunit olid 14 m pikad ja neljateljelised. Need isetehtud vagunid töötasid 1963. aastani.

Несколько вагонов, в том числе тот №122, были построены в 1949-56 годах в Лиепайском трамвайном парке, используя колёса и основание рамы кузова из Калининграда. Два из них – четырёхосные длиной 14 метров. Последние из этих вагонов были списаны в 1963 году. Снято на кольце на площади Ливас.

Foto: Liepaja trammipark; u.1950


Alates 1957. aastast saabusid Liepajasse Gotha trammid, kõigepealt 8 koosseisu Т57+В57: 125+23...127+25 (1957) ja 128+28...132+32 (1958). Fotol vagun 132 üksikuna 2. liinil Tirgonu tänaval.

С 1957 года в Лиепаю поступили вагоны Гота. Модели Т57+В57 было 8 составов: 125+23...127+25 с 1957 г. и 128+28...132+32 с 1958 г. Фото: одиночный вагон 132 на 2-м маршруте движется по улице Тиргоню в сторону центра.

Foto: Ilmar Adamson; 02.1968


Aastail 1959-60 saadi 3+3 koosseisu Т59Е+В59Е 133+33...138+38. Fotol koosseis 133+33.

В годах 1959-60 поступили 3+3 состава Т59Е+В59Е 133+33...138+38. Фото: состав 133+33.

 

Foto: Liepaja trammipark; u.1962


Uued Т2-62 depoos, neist vasakul ja paremal Т59Е. Aastail 1962-64 saabusid Т2-62 №№ 149-156 ja В2-62 №№ 50-56.

Новые Т2-62 в трамвайном парке, слева и справа Т59Е. В годах 1962-64 поступили Т2-62 №№ 149-156 и прицепы В2-62 №№ 50-56.

 

Foto: Riia trammimuuseum; u.1963


Esimene Gotha järelvagun nr.23 (B-57).

Первый из прицепов В57, с номером 23.

 

Foto: AO; 17.06.1976


Aastal 1961 sai Liepaja veel 10 T59E mootorvagunit nr.139-148, kõik ilma järelvaguniteta. Üksikud Gotha-vagunid sõitsid liinidel 2 ja 4. Fotol vagun 141 Lenini tänaval Rooside väljaku juures. Üherajaline trammiliin sealsamas ehitati ümber kaherajaliseks 1969. aastal.

В 1961 году Лиепая получила еще 10 вагонов Т59Е №№ 139-148, все без прицепов. Одиночки работали на маршрутах 2 и 4. Фото: вагон 141 на 2-м маршруте на улице Ленина перед площадью Роз. Одноколейный путь проходит по середине улицы. Спустя год – в 1969 году к западу от проезжей части здесь была проложена двухколейная линия длиной около 300 метров.

Foto: Ilmar Adamson; 02.1968


Kaua oodatud ja kavandatud trammiliini pikendamine kesklinnast (Livas laukums) lõuna suunas tänase lõpp-peatuseni toimus 23. juunil 1972. Fotol esimene vagun uuel liinil - T59E nr.143 - Klaipeda tänava peatuses.

Долгожданное открытие трамвайной линии от площади Ливас до сегодняшней конечной в Юго-западном микрорайоне состоялось 23 июня 1972 года. Первый поезд – №№ 143+? – на остановке на улице Клайпедас, уже на двухколейном участке в ста метрах от площади Ливас.

Foto: Liepaja trammipark; 23.06.1972.


Koosseis 156+56 ja Tatra T4 209 möödasõidul üherajalisel liinil Kuršiu tänaval keskturu juures. See viimane üherajaline liinilõik Liepajas asendati novembrist 1982 uue liiniga paralleelsel Kr.Valdemari tänaval.

Состав 156+56 и Татра Т4 209 на разъезде у Центрального колхозного рынка на улице Куршу. Только в ноябре 1982 года в 100 метрах к западу, на параллельной улице К. Валдемара была открыта двухпутная линия, заменившая последний одноколейный участок с двумя разъездами.

Foto: A.Šanini kogu; 01.08.1979


Tekstid: Jaropolk (Jaroslav Dorenski) ja Aare Olander
Тексты: Ярополк (Ярослав Доренский) и Ааре Оландер


[TALLINN tramm+troll+buss]

[Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР]


Copyright © 2004-2005. Tallinna Ühistransport - fotoalbum.