Liepaja
Tatra T4 ja KT4 - kuni 1993 * Татры Т4 и КТ4 - до 1993 г.Esimesed 5 Tatra T4 jõudsid Liepajasse 1976.a. maikuus ja said endale numbrid 201-205. Liinile läksid nad kolme kuu pärast. Fotol vagun 205 Riia tänaval.

Первые пять вагонов Татра Т4 прибыли в Лиепаю в мае 1976 г. и

и получили номера 201-205, спустя три месяца они вышли на линию.

На фото: вагон 205 на улице Ригас.

Foto: M.Nartsissov; 06.10.1984


1986. aastaks vaguneid 201-205 oma numbri all enam käigus ei olnud.

Vagun 202 on jäänud seisma depoo aia ääres 3. teel. Suvest 1981 oli 202 õppevagun, suuremaks ehitatud juhikabiiniga. 3. tee koos kontaktvõrgu ja mastidega on tänaseks likvideeritud.

 

К 1986 году вагонов 201-205 под своими номерами уже не существовало.

Вагон 202 у забора депо, на третьем пути на улице Бассейна. Летом 1981 года его переделали в учебный, расширив кабину. Третьий путь и контактная сеть вместе со столбами на сегодня ликвидированы.

Foto: AO; 13.08.1986


Koosseis 207+211 liinil Klaipeda tänaval. Vagunid 206-210 saabusid märtsis 1978 ja 211-215 novembris 1979. Alates 1983.a. monteeriti mitmelt T4-lt maha elektriseadmed ja neid kasutati järelvagunitena - nagu ka vagun 211 fotol koos 207-ga (Valdemari t.)

207 oli viimane mootorvagun T4, mis sõitis liinil viimati 1989.a.

Состав 207+211 на линии на улице Клайпедас. Вагоны 206-210 прибыли в марте 1978 г. и 211-215 в ноябре 1979 г. С 1983 г. с некоторых Т4 было снято электрооборудование, и они эксплуатировались просто как прицепы. На фото: состав 207+211 на улице Валдемара. Вагон 211 – уже обезмоторенный прицеп.

Вагон 207 был последний моторный Т4, работавший на линии до 1989 г.

Foto: AO; 13.08.1986


Koosseis 215+213 liinil Rooside väljakul (Rožu laukums). Mootorvagunid T4 hakkasid koosseisudena sõitma 1978.a.

Состав 215+213 на площади Роз. Трамваи Татра в поезда по системе СМЕ впервые начали соединять с весны 1978 года, по приходу второй партии вагонов.

Foto: M.Nartsissov; 06.10.1984


Koosseis 215+212 Riia tänaval. T4 koosseisud muutusid aeg-ajalt; tavaliselt sõitsid koos 215+210 ja 214+212.

215 ja 212 olid viimased T4-d, mis sõitsid liinil üksikuna.

Состав 215+212 на Рижской улице.

Обычно эти вагоны ходили в других составах – 215+210, 214+212. Вторые вагоны могли меняться.

215 и 212 – последние Т4, работавшие одиночными вагонами.

Foto: AO; 13.08.1986


Koosseis 207+209 depoos. Järelvagunil 209 puudub kogu elektriseadmestik, sealhulgas vooluvõtja.

Состав 207+209 в депо. Вагон 209 – обезмоторенный прицеп.

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Aastal 1989 pandi 3 T4 järelvagunit sõitma KT4 taga. Nad liikusid raskelt, kiirendasid ja pidurdasid aeglaselt. Vedavad KT4-d töötasid märgatva ülekoormusega.

Fotol on 224 taha haagitud vagun 208 (tegelikult endine 201).

С 1989 г. три вагона КТ4 работали в сцепке с прицепами Т4. Они передвигались тяжело, имели замедленное ускорение и торможение. Задерживались на поворотах. Тянущие КТ4 работали с перегрузками.

На фото: вагон 208 (в самом деле бывший 201) за вагоном 224.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Koosseis 222+211 liinil Suurel tänaval  (Lielā iela).

Состав 222+211 на улице Лиела.

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Ametlikult kanti kõik T4-d (v.a. vagunid 203 ja 206, mis avariide tagajärjel likvideeriti juba 1970-ndail) maha suvel 1995, kuigi selleks ajaks polnud neid ligi 5 aastat enam liinil sõitnud. Viimase T4 säilmed (vagun 205, endine 212) jäid pärast seda veel depoosse numbri 216 all, asendamaks esimest lammutatud KT4.

Официально все Т4 (кроме 203 и 206, которые были разбиты еще в 1970-х) были списаны летом 1995 года, хотя к тому времени они уже около 5 лет не выходили на линию. Остатки последнего Т4 (вагон 205, бывший 212) на некоторое время ещё задержались в депо под номером 216. Это номер КТ4, который был разукомплектован на запчасти.

Foto: Miroslav Bureš; 29.04.1996


Esimesed 6 vagunit KT4 saabusid maikuus 1983, veel üks - juunis. Vagun 216 viibis elektripidurite pärast tihti remondis ja pärast 6 aastat tööd liinil jäi depoosse seisma. 1993. aastaks oli ta lõplikult lammutatud. Foto: depoos mahajäetud T4-de vahel.

Первые 6 вагонов КТ4 прибыли в мае 1983 г., в июне – 7-й вагон. Вагон 216, который первым вышел на линию, отработал всего шесть лет. Его слабым местом были электротормоза, из-за чего его ремонтировали часто и неохотно. К 1993 году вагон был полностью разобран. На фото: вагон 216 в депо среди заброшенных Т4.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Vagun 217 liinil Suurel tänaval.

Вагон 217 на линии на улице Лиела.

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Vagunid 218 ja 223 depoos.

Вагоны 218 и 223 в депо.

Foto: AO; 26.08.1993


Vagun 219 liinil Rooside väljakul.

Вагон 219 на линии на площади Роз.

 

Foto: M.Nartsissov; 06.10.1984


Vagun 220 liinil Suurel tänaval. Pildil on juba teine KT4 selle numbri all. 1983. aasta 220 ja 221 põlesid maha depoos mais 1984, enne kui nad üldse liinile jõudsid minna.

Вагон 220 на фото - уже второй КТ4 под этим номером. Первые вагоны 220 и 221 с 1983 года сгорели в депо в мае 1984 г.

Foto: AO; 26.08.1993


Koosseis KT4+T4 222+211 pööramas Valdemari tänavale.

Состав КТ4+Т4 222+211 на пути из центра поворачивают на улицу Валдемара.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Vagun 223 depoos. KT4 223-225 ning teist korda 220 ja 221 saabusid jaanuaris 1985.

Вагон 223 в депо. КТ4 №№ 223-225 и повторно 220 и 221 прибыли в январе 1985 г.

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Koosseis 224+208 depoos.

Состав 224+208 в депо.

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Koosseisud 225+214 ja 222+211 Valdemari tänaval Keskturu peatuses.

Составы 225+214 и 222+211 улице Валдемара на остановке «Центральный рынок».

 

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989


Vagun 227 seeriast 226-230 (august 1985) Trammide sillal (Tramvaja tilts).

Вагон 227 из серии 226-230 (август 1985 г.) на Трамвайном мосту.

Foto: AO; 13.08.1986


Vagun 228 liinil Riia tänaval.

Вагон 228 на линии на Рижской улице.

Foto: AO; 26.08.1993


Vagun 229 liinil Suurel tänaval.

1980-ndate lõpul enam kui kahe aasta jooksul sõitis liinil koosseis 2 KT4-st 230+229, tehes hommikusel tipptunnil 4 ringi. Vaid kakas juhti julgesid sellise koosseisuga liinil sõita.

Вагон 229 на линии на улице Лиела. В конце 80-х годов более двух с половиной лет существовал поезд КТ4 230+229, который выходил на линию по будням на 4 часа в утренний час пик. Водить такой состав осмеливались только два водителя.

Foto: AO; 26.08.1993


Vagun 230 Riia ja Basseini tänava ristmikul. Trammitee paremale viib otse depoosse, vasakul Basseini tänaval on tupik, mille kaudu käib depoosse sisse- ja väljasõit.

Вагон 230 на перекрестке улиц Рижской и Бассейной. Пути направо ведут прямо в депо; слева на Бассейной улице находится тупик, через который осуществляется въезд и выезд из депо.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989

Vagun 231 Valdemari tänaval. 231-233 jõudsid Liepajasse oktoobris 1986, kuid vajaduse puudumisel lasti liinile alles kevadel 1989.

Вагон 231 на улице Валдемара. Вагоны 231-233 прибуцли в октябре 1986 г., но так как нехватки вагонов не было, их пустили на линию только весной 1989 г.

Foto: AO; 26.08.1993

Vagun 232 raudteejaama juures.

Вагон 232 на Привокзальной площади.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989

Vagun 233 lõpp-peatuses surnuaia juures (Centrālie kapi).

Вагон 233 на конечной остановке у центрального кладбища.

Foto: Wilfried Wolf; 25.09.1989

Vagun 234 saabub lõpp-peatusse Vabaduse tänaval (Brīvības iela).

234 on viimane uuena tehasest saadud tramm Liepajas - jõudis kohale juulis 1988 ja anti käiku novembris 1991.

Вагон 234 подъезжает к конечной остановке на улице Бривибас. Это последний новый вагон из завода - поступил в июле 1988 г. и был выпущен на линию в ноябре 1991 г.

Foto: Wilfried Wolf; 26.08.1993

Vagun 235 saabus koos vagunitega 231-233 sügisel 1986 ja ootas 6 aastat liinile minekut (dets. 1992). Selleks tuli vagun lisaks mõne purunenud klaasi asendamisele ka üle värvida.

Вагон 235 прибыл вместе с №№ 231-233 осенью 1986 г. и 6 лет ждал первого выезда на линию. Для этого пришлось заменить несколько разбитых стекол и перекрасить весь вагон.

Foto: AO; 26.08.1993

Tekstid: Jaropolk (Jaroslav Dorenski) ja Aare Olander
Тексты: Ярополк (Ярослав Доренский) и Ааре Оландер


[TALLINN tramm+troll+buss]

[Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР]


Copyright © 2004-2005. Tallinna Ühistransport - fotoalbum.