Oslo
vanad trammid *
старые трамваи


Oslo ühistransport: * городской транспорт в Осло:

 http://www.sporveien.no/
 

Sporveismuseet * Oslo Transport Museum

http://www.sporveismuseet.org/Elektritramm töötab Oslos alates 1899. aastast. Mitme väiksema ettevõtte baasil asutati 1924.a. AS Oslo Sporveier. Kokku tuli 157 moodsat mootor- ja 186 järelvagunit, ehitatud 1912-1924. Edaspidi enam uusi 2-teljelisi vaguneid ei ehitatud.

Foto: koosseis 100+495 (1914/1913.a.)

Электрический трамвай в Осло работает с 1899 года. На базе нескольких компаниив 1924 г. была основана AS Oslo Sporveier, на балансе которой оказалось 157 современных моторных вагонов и 186 прицепов 1912-1924 гг. постройки. После 1924 г. новых двухосников больше не построили. На фото: состав 100+495 (1914/1913 г.)

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Mootorvagunitest nr.1-157 sõitsid viimased aastani 1968. Vagun 124 fotol on ehitatud 1899.a. vaguni alusele 1922. aastal. Ka järelvagun 617 on 1922. aastast.

Последние из моторных №№ 1-157 работали до 1968 года. Вагон 124 (на фото) в 1922 г. построен на основу вагона 1899 года. Прицеп 617 - также с 1922 года.

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Vagun 150 liinil nr.6. Selle liini sulgemisega 24.06.1968 lõppeski vanade vagunite töö.

Вагон 150 на 6-м маршруте. Закрытием этого маршрута 24.06.1968 завершиласб работа старых вагонов на линии.

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Koosseis 97+484 (1914/1912.a.) liinil nr.5.

Состав 97+484 (1914/1912 г.) на 5-м маршруте.

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Koosseis 135+618 (1923.a.) liinil nr.7.

Состав135+618 (1923 г.) на 7-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Koosseis 128+634 (1922/1924.a.) liinil nr.7.

Состав 128+634 (1922/1924 г.) на

7-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


1917-1974 eksisteeris eraldi liin - Ekebergbanen - 1200-voldise pingega ja 4-teljeliste vagunitega. Vagun 1003 aastast 1917 sai uue kere 1957.a. ja sõitis kuni 1974. Foto on tehtud Ljabru lõppringil, kus täna on liinide 18 ja 19 lõpp-peatus.

В годах 1917-1974 существовала отдельная трамвайная линия - Ekebergbanen - с напряжением 1200 вольт и 4-осными вагонами. Вагон 1003 с 1917 г. получил новый кузов в 1957 г. и работал до 1974 г. Фото: кольцо Ljabru, сегодня конечная маршрутов №№ 18 и 19.

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Vagun 1012 (1954.a.) idavaksali juures lõppringil.

Вагон 1012 (1954 г.) на кольце у восточного вокзала

 

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Vagun 1016 (1933.a.) järelvaguniga 1047 (1953.a.) sealsamas.

Вагон 1016 (1933 г.) с прицепом 1047 (1953 г.) там же.

Foto: Hans Oerlemans; 12.08.1966


1932.a. hakati Oslos otsima sobivat 4-teljelist vagunit. Strǿmmeni tehases konstrueeriti mujal maailmas tundmatu kergest metallist kandva kerega vagun, mille nimeks sai "Goldfisk" (Kuldkala). Aastail 1937-1940 ehitati 46 Kuldkala, numbritega 158-203. Fotol koosseis 194+..., paremal Ekebergbaneni vagun 1002.

С 1932 года начался поиск подходящего для Осло 4-осника. На заводе Strǿmmen был создан незнакомый в других странах вагон с носящим кузовом из легкого металла, названный "Goldfisk" (Золотая рыбка). В годах 1937-1940 было построено 46 Золотых рыбок №№ 158-203. На фото вагон 194, справа вагон 1002 с линии Ekebergbanen.

Foto: Hans Oerlemans; 12.08.1966


Mõned Kuldkalad sõitsid kahekaupa koosseisudena, nagu 199+192 fotol, Lilleakeri peatuses.

Некоторые Золотые рыбки работали двухвагонными составами, как 199+192 на фото на остановке Lilleaker.

 

Foto: Hans Oerlemans; 11.08.1966


Mõnel pool Oslos kasutavad trammid ja metroorongid sama rööbasteed, nii ka kohas nimega Jar, kus fotol on Kuldkalade koosseis trammiliinil nr.9 ja tagapool metroorong liinil nr.14. Metroo- ja trammiliinid kasutavad Oslos ühtset numeratsiooni.

В нескольких местах в Осло трамваи и составы метро используют общие участки линии, в том числе в Jar. На фото: составы трамвая на 9-м и метро на 14-м маршруте. Нумерация маршрутов трамвая и метро в Осло - общая.

Foto: Hans Oerlemans; 24.06.1970


1974.a. muudeti pinge Ekebergbanenil 1200 voldilt 600-le ja liinil nr.9 Jar - Ljabru hakkasid sõitma Kuldkalad. Fotol vagun 201.

В 1974 г. на линии Ekebergbanen напряжение было снижено с 1200 на 600 вольт и на маршруте №9 Jar - Ljabru начали работать Золотые рыбки. На фото - вагон 201.

 

Foto: Hans Oerlemans; 20.07.1981


Vagun 167 liinil nr.9 Jar - Ljabru.

Вагон 167 на линии №9 Jar - Ljabru.

Foto: Hans Oerlemans; 20.07.1981


Vagun 178 liinil nr.9 Jar - Ljabru.

Вагон 178 на линии №9 Jar - Ljabru.

Foto: Hans Oerlemans; 20.07.1981


Vagun 180 liinil nr.9 Jar - Ljabru. Kuldkalad olid tehniliselt väga head ja sõitsid liinil kuni 1985. aastani. 46 vagunist 10 on tänaseni tehniliste või muuseumvagunitena säilinud, enamik küll üsna halvas seisukorras.

Вагон 180 на линии №9 Jar - Ljabru. Золотые рыбки работали на линии до 1985 года. Из 46 вагонов на сегодня служекбными или музейными вагонами сохранились 10, правда большинство из них в плохом состоянии.

Foto: Hans Oerlemans; 20.07.1981


Järgmised uued vagunid Oslole ehitati Rootsi trammide eeskujul Hǿka tehases: mootorvagunid 204-253 ja järelvagunid 551-580, aastail 1952-1958. Foto: koosseis 205+572 liinil nr.7.

Следующие новые вагоны для Осло были построены по образцу Шведских трамваев на заводе Hǿka в гг. 1952-1958: моторные №№ 204-253 и прицепы №№ 551-580. Фото: состав 205+572 на 7-м маршруте.

Foto: Hans Oerlemans; 12.08.1966


Koosseis 242+579 liinil nr.11.

Состав 242+579 на 11-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 23.06.1970


Seesama koosseis, vaade tagantpoolt.

Тот же состав, вид сзади.

Foto: Hans Oerlemans; 23.06.1970


Koosseis 213+580(?) liinil nr.7.

Состав 213+580(?) на 7-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 21.07.1981


Koosseis 240+572 liinil nr.11.

Состав 240+572 на 11-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 21.07.1981


Koosseis 222+... liinil nr.11.

Состав 222+... на 11-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 21.07.1981


Hǿka-vagun 244 liinil nr.1.

Вагон 244 на 1-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 21.07.1981


Koosseis 243+574(?) liinil nr.7.

Состав 243+574(?) на 7-м маршруте.

 

Foto: Hans Oerlemans; 20.07.1981


Aastail 1985-1991 toimus 11 Hǿka-vaguni põhjalik ümberehitus; need vagunid said ka uued numbrid 261-271. Fotol vagun 262, endine 243.

В годах 1985-1991 11 вагонов Hǿka были основательно модернизированы; они получили новые номера 261-271. На фото: вагон 262, бывший 243.

 

Foto: Lennart Hjelm; 07.1993


1995.a. paiku anti vagunitele 261-271 uued numbrid 201-211. Fotol Holteti depoos vagunid 211 (ex 271 ex 248), 207 (ex 267 ex 219) ja 208 (ex 268 ex 223). Hǿka-vagunid sõitsid liinil kuni 2000. aasta suveni.

В ок.1995 г. вагоны 261-271 были перенумерованы в 201-211. На фото в депо Холтет: вагоны 211 (ex 271 ex 248), 207 (ex 267 ex 219) и 208 (ex 268 ex 223). Вагоны Hǿka работали на линии до лета 2000 г.

Foto: Martin Černy; 16.07.1998


Aastail 1991-1994 soetati Göteborgist 34 M25-tüüpi vagunit (ehitatud 1959-1961). Oslos sõitsid nad numbrite 266-299 all enamasti kahevaguniliste koosseisudena. Fotol koosseis 283 (ex Göteborg 519) + ... liinil nr.1.

В годах 1991-1994 из Гётеборга были приобретены 34 вагонов типа М25 (1959-1961 гг. постр.). В Осло они работали под №№ 266-299, в основном в двухвагонных составах. На фото: состав 283 (ex Göteborg 519) + ... на 1-м маршруте.

Foto: Lennart Hjelm; 07.1993


Vagun 294 (ex Göteborg 572) liinil nr.13. Viimast päeva sõitsid Göteborgi vagunid liinil 31.10.2002.

Вагон 294 (ex Göteborg 572) на 13*-м маршруте. Последний день работы вагонов из Гётеборга - 31.10.2002.

 

Foto: Aleksandr Zisser; 03.09.2002


Üks kolmest Tatra T7B5 1988.a. ehitatud prototüübist (nr.0025; tehase nr.177218) saabus veebruaris 1991 Oslosse, kus kavandati suurema partii vagunite ostu. Proovisõidud nr.200 all õnnestusid, kuid Oslo valis odavama lahenduse - vanad M25 vagunid Göteborgist.

Один из трех прототипов Tatra T7B5, построенных в 1988 г. (№0025; заводской №177218) в феврале 1991 г. прибыл в Осло, где планировалось приобретение большой партии новых вагонов. Испытания Т7 под №200 прошли успешно, но все же были приобретены более дешевые старые вагоны из Гётеборга.

Foto: AO kogu; 1992


Pärast paariaastast seismist sai vagun 200 tehniliste vagunite numbri 321 ja leidis kasutust tellimisreisidel (nagu T31 Tallinnas). 1998.aastal saadeti vagun 321 Göteborgi.

После нескольких лет простоя вагон 200 был перенумерован в 321 и был использован для заказных поездок (подобно вагону Т31 в Таллинне). В 1998 г. вагон 321 был отправлен в Гётеборг.

Foto: Hans Andersen; 20.08.1995


аjaloolised andmed * исторические данные:
Nils Carl Aspenberg; Die Strassen- und Vorortbahnen in Oslo. Baneforlaget, 1993.
Nils Carl Aspenberg; Nordisk sporveisatlas. Baneforlaget, 1994.

 

[TALLINN tramm+troll+buss]

[Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР]


Copyright © 2004-2005. Tallinna Ühistransport - fotoalbum.