Zagreb
trammid ja bussid *
трамваи и автобусы


Zagrebi trammiliiklus avati 18. augustil 1910. Rööbastee laius - 1000 mm. Täna veavad 15 trammiliini valdava osa kõigist sõitjatest. Busse kesklinnas ei sõida üldse, liinid väljuvad enamasti trammide lõpp-peatuste juurest ja suunduvad äärelinnadesse.

 

Трамвайное движение в Белграде был открыт 18 августа 1910 г. Колея: 1000 мм. Сегодня 15 маршрутов обслужи-вают подавляющее большинство всех пассажиров в городе. Автобусов в центре города нет; маршруты стартуют в основном от конечных остановок трамваев и направляются в пригороды.

Kaart: http://www.zet.hr/pdf/mrezadan.pdf

Zagrebi linnatranspordi ettevõte * Предприятие городского транспорта г.Загреба:

* * *

ZAGREBAČKI ELEKTRIČNI TRAMVAJ


Vagun 22 on ehitatud Grazi vagunitehases 1920-ndail aastail.

Вагон 22 построен на вагонном заводе в городе Грац в 1920-х.

Foto: collection B.J.Cross; 10.1968


Koosseis 38+524 - samuti Grazi tehasest.

Состав 38+524 - также из завода Грац.

Foto: collection B.J.Cross; 10.1968


Uute 2-teljeliste täismetallvagunite prototüüp nr.100 valmis Duro Dakovici tehases 1949.a. Seeriavagunid 101-171 ehitati aastail 1951-1966. Fotol vagun 108 (1957.a.) liinil nr.15 Mihaljevaci lõpp-peatuses.

.

Прототип новых 2-осных цельно-металлических вагонов №100 был построен на заводе Дуро Дакович в 1949 году. Серийные вагоны №№ 101-171 были построены в гг. 1951-1966. На фото: вагон 108 (с 1957 г.) на конечной "Михалевач" маршрута №15.

Foto: Stefan Mink; 27.03.1983


Vagunitele 100-171 sobivad 4-teljelised järelvagunid 591-700 ehitati Duro Dakovici tehases 1954-1968. Fotol vagun 148 (1964.a.) kahe järelvaguniga.

Подходящие к вагонам №№ 100-171 прицепы (№№ 591-700) были построены на заводе Дуро Дакович в годах 1954-1968. На фото: вагон 148 (с 1964 г.) с двумя прицепами.

Foto: Wilhelm Pflug; 1976


Täna on Zagreb ainuke suurem linn maailmas, kus 2-teljelised trammid veel liinil sõidavad. Fotol vagun 120 aastast 1959. Järelvagun 738 (1969 a.) on üle võetud Belgradist 1987. aastal.

Сегодня Загреб - единственный в мире крупный город, где 2-осные вагоны еще работают на линии. На фото: вагон 120 с 1959 г. Прицеп 738 (с 1969 г.) получен из Белграда в 1987 году.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Vagun 171 seeriast 164-171, mis ehitati 1961 ja võeti üle Osijekist 1972. Järelvagun 718 on üks viimaseid Duro Dakovici tehases ehitatud vaguneid (1974.a. seeria 716-730).

Вагон 171 из серии 164-171, построенной в 1961 г. и полученной из г. Осийек в 1972 г. Прицеп 718 - один из последних вагонов завода Дуро Дакович (серия 716-730 с 1974 года).

 

Foto: AO; 13.10.2006


Duro Dakovici 4-teljelised vagunid
201-230 on ehitatud 1974.a. koos samasuguste järelvagunitega 701-730. Enamasti lisatakse koosseisule veel üks vanem järelvagun, nii ka fotol 204+716+663.

4-осники №№ 201-230 завода Дуро Дакович построены в 1974 г. вместе с прицепами 701-730. Обычно к такому составу добавлен еще один более старый прицеп, так и на фото в составе 204+716+663.

Foto: Stefan Spengler; 28.09.1998


Koosseis 218+722+654 kesklinnas Ilica tänaval. 4-teljelised mootorvagunid kahe samasuguse järelvaguniga on Euroopas üsna haruldane nähtus, eriti tänapäeval.

Состав 218+722+654 в центре на улице Илица. 4-осники с двумя 4-осными прицепами - довольно редкое явление в Европе, особенно сегодня.

Foto: AO; 13.10.2006


Tatra trammid hakkasid Zagrebis sõitma aastavahetusel 1976/1977, mil saadi 30 koosseisu T4YU+B4YU (numbrid 401-430/801-830). 55 koosseisu 431-485/831-885 saabusid 1979 ning veel 10 T4YU (486-494 ja 405") 1983.a. Fotol vagun 460 tehasevärvides (Zagrebi variant).

Трамваи Tatra начали работать в Загребе зимой 1976/1977, когда поступили 30 составов T4YU+B4YU (№№ 401-430/801-830). 55 составов 431-485/831-885 прибыли в 1979 г. и ещеl 10 T4YU (486-494 и 405") - 1983. На фото: вагон 460 в заводской окраске (вариант для Загреба).

Foto: Siegfried Wüst; 27.07.1988


Üksikuna sõidavad T4-d reeglina ainult 15. liinil. Fotol vagun 401 jõudmas Dolje lõpp-peatusse.

Одиночки Т4 работают обычно только на 15-м маршруте. На фото: вагон 401 прибывает на конечную "Долье".

.

Foto: Martin Černý; 22.08.1997


Koosseis 478+810 Ilica tänaval.

Состав 478+810 на улице Илица.

Foto: AO; 13.10.2006


Koosseis 484+866 Zagrebi uutes värvides (üleni sinine!).

Состав 484+866 в новой фирменной окраске Загреба.

 

Foto: AO; 13.10.2006


KT4YU trammid jõudsid Zagrebisse kahes seerias: 301-328 aastal 1985 ja 329-350 - 1986. Lisaks vagun 351 TV3-elektroonikaga (tehase nr. 176000, 1986.a.)

Fotol tehasevärvides vagun 316.

Трамваи KT4YU поступили в Загреб двумя партиями: №№ 301-328 в 1985 и 329-350 - в 1986 году. Еще был получен вагон №351 с электроникой TV3 (зав.№ 176000, 1986 г.). На фото: вагон 316 в заводской окраске.

Foto: Martin Harak; 11.09.1990

Vagun 323 raudteejaama juures.

Вагон 323 у ж/д вокзала.

 

Foto: AO; 13.10.2006


KT4 ja T4+B4 trammid vanades ja uutes värvides.

Трамваи КТ4 и Т4+В4 в старой и новой окраске.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Aastail 1994-1995 saadi Mannheimist 38 kasutatud DÜWAGi trammi. 901-933 on pärit aastaist 1960-67 ja 941-945 - aastast 1971. Fotol tramm 930, Mannheimi 448 aastast 1967.

В годах 1994-1995 из г. Маннгейм были получены 38 б/у вагонов ДюВАГ. №№ 901-933 - с годов 1960-1967 и №№ 941-945 - с 1971 года. На фото: вагон 930, №448 в Маннгейме, 1967 года постр.

Foto: Martin Černý; 19.09.2000


Valdav enamik Mannheimi tramme kannab täisreklaami, nii ka õlletramm 942 (Mannheimi 466, 1971.a.)

Почти все трамваи из Маннгейма носят рекламу, так и "пивной" вагон 942 (№466 в Маннгейме, 1971 г.)

 

Foto: Martin Černý; 22.08.1997


Duro Dakovici tehases 1990.a. ehitatud prototüüp 900 - ainuke selline tramm.

Прототип №900, построенный на заводе Дуро Дакович - единственный такой трамвай.

 

Foto: Martin Černý; 19.09.2000


Kohalik tehas Končar alustas madalapõhjaliste trammide ehitamist 1997.a. (vagunid 2102-2108). Viimane selline vagun 2116 sai valmis aastal 2003.

Местный завод Кончар начал производство низкопольных трамваев в 1997 г. (вагоны 2102-2108). Последний такой вагон №2116 был выпущен в 2003 году.

Foto: Martin Černý; 19.09.2000


Vagun 2112 2. liinil.

Вагон 2112 на 2-м маршруте.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Aprillis 2005 anti käiku Končari tehases kokku pandud esimene uus tramm nr.2201. Kogu seeria (70 32-meetrist vagunit) läks maksma 110 milj. eurot. Fotol vagun 2209 Ilica tänaval.

В апреле 2005 г. был выпущен первый новый вагон, составленный на заводе Кончар, под №2201. Вся серия из 70 32-метровых вагонов стоит 110 миллионов евро. На фото: вагон 2209 на улице Илица.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Vagun 2233 - vaade tagantpoolt.

Вагон 2233 - вид сзади.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Vagun 2236 4. liinil Savski Mosti lõpp-peatuses.

Вагон 2236 на 4-м маршруте на конечной "Савский мост".

 

Foto: AO; 13.10.2006


Vagun 2236 - vaade seestpoolt.

Вагон 2236 - вид снутри.

 

Foto: AO; 13.10.2006


Buss 836 jõudmas Savski Mosti lõpp-peatusse.

Автобус 836 прибывает на конечную "Савский мост".

 

Foto: AO; 13.10.2006


Buss 51 jõudmas Savski Mosti lõpp-peatusse.

Автобус 51 прибывает на конечную "Савский мост".

 

Foto: AO; 13.10.2006


Buss 212 Savski Mosti lõpp-peatuses.

Автобус 212 на конечной "Савский мост".

 

Foto: AO; 13.10.2006


[TALLINN tramm+troll+buss]

[Трамваи и троллейбусы в странах Европы]

[Трамваи и троллейбусы в странах бывшего СССР]


Copyright © 2004-2006. Tallinna Ühistransport - fotoalbum.